Ce-tung Mao

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1993   Veliký vůdce a jeho malí generálové: kulturní revoluce v Číně, Revolver Revue, , 23, 1993, 208-236