Ce-tung Mao

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1951   K výstavě Nové Číny, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 438-452
1970   Miniportréty, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 7-
1993   M. M. Hrstka vzpomínek, Box, , 3, 1993, 31-