Ce-tung Mao

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 2-
1953   Z rozhovoru o literatuře a umění, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, -
1954   My požadujeme jednotu mezi politikou a uměním..., Výtvarné umění, 4, 5, 1954/07/31, 237-237