Ljubomir Ivanović

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1929/12/15 - 1930/01/12   Výstava črt z jižního Srbska a Bosny Ljubomira Ivanoviće (Beograd), Alšova síň Umělecké besedy, Praha