J. CH.

 

notes:
text Výtvarné umění 1970
zřejmě Jindřich Chalupecký