Petr Pavlík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1974   Petr Pavlík: Kresby a obrazy
1978   Petr Pavlík
1981   Petr Pavlík
1984   Petr Pavlík: Obrazy, kresby, objekty
1988   Petr Pavlík ((Opatov))
1989   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 88
1994   Petr Pavlík: Rané obrazy a kresby
1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak
2005   Petr Pavlík: Štrbinami k počiatku
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění v Praze
1976   Práce mladých výtvarných umělců
1978   Konfrontace
1980   Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha: Obrazy a kresby
1980   Kresby
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1980   Člověk (Prostor člověka)
1980   Deset malířů
1981   Obrazy (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský)
1981   Kresba / grafika (Hvězda 1981 / Hájenka)
1981   Táborské setkání
1982   Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík: Obrazy, sochy, kresby
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1984   Současná krajina
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1988   České zátiší 20. století
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Střední věk
1989   Střední věk / Középnemzedék
1990   Nová skupina
1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69)
1990   Současná česká kresba
1990   Czech Art in the Velvet Revolution
1990   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   ...a po deseti letech
1991   12/15 Český globus
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace)
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation)
1993   Galerie Via art
1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Mánes Mánesu
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   Kresba nebo obraz?
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1996   Entre l´angoisse et le rire (Artists tcheques et français contemporains)
1996   Špét, ábr doch (Pozdě, ale přece)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Projekt Továrna The Factory Project
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Doteky země
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
2018   Jiří Franta & David Böhm (Sbírky jinak / před-za-skrz-v)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   12/15 dnes
2018   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
2000   Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 (XI. Pau - Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Současná výstava nabízí možnost..., Deset malířů, , , 1980, -
1981   Výstava absolventů AVU z let 1973-1974, periodikum, , , 1981, 0-0
1981   Galérie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, -
1982   Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 12-12
1983   Pavlíkův pokus o nemožné, Suterény, , , 1983, 91-94
1984   Petr Pavlík, Mladá kresba, , , 1984, 24-25
1988   12,15 aneb Pozdě, ale přece, Tvorba, , 23, 1988, 8-8
1988   Čtvrt na jednu v Kolodějích, Svobodné slovo, 44, 110, 1988/05/12, 5-5
1988   Obraz našeho světa (Nad výstavou Volného seskupení výtvarníků v Kolodějích), Mladá fronta, , , 1988, 0-0
1988   Naše vernisáž (Pod poněkud záhadným názvem...), Květy, , , 1988/05/26, -
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1988   Poznámky o Pavlíkovi, Petr Pavlík, , , 1988, -
1989   Pokus o nemožné, Svobodné slovo, , , 1989/03/23, -
1989   Prapříběh Petra Pavlíka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5, 1989/03/07, 4-
1990   Kreslení 12/15, Tvar, , , 1990/05/03, 0-0
1990/04/24   Fronta: lekce z kreslení, Svobodné slovo, , , 1990/04/24, 0-0
1991   ...a po deseti letech, Tvorba, , 10, 1991/03/06, 4-5
1991   A po deseti letech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 6, 1991/03/21, 1-1
1991   12.15 a čas poté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 1-1
1991   Český glóbus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 1-4
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Výstava ´...a po deseti letech´je založena na konfrontaci..., ...a po deseti letech, , , 1991, 3-7
1991   12/15 v Národní galerii, Tvar, 2, 36, 1991/09/05, 15-15
1991   Globus se otáčí (Ještě jednou Dvanáct patnáct), Lidové noviny, , , 1991, 0-0
1991   12/15 aneb Český glóbus, Mladá fronta Dnes, , , 1991, 0-0
1993   Petr Pavlik, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 114-117
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 16-16
1994   U zdymadla - Volné seskupení 12/15 (Jste členem Volného seskupení 12/15. Jaký význam pro vás členství dosud mělo a co pro vás znamená dnes?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 8, 1994/04/21, 1-4
1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu, , , 1994, 0-0
1994   U zdymadla, Literární noviny, 5, 11, 1994/03/17, 11-11
1994   Patnáct minut po dvanácté u zdymadla, Denní telegraf, 3, 46, 1994/02/24, -
1994   Už ani to bytí není co bývalo (Petr Pavlík), Vesmír, 73, 10, 1994/10, 598-
1994   Pavlíkův pokus o nemožné II. / Pavlik´s attemp at the impossible II., Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak, , , 1994, -
1994   Pavlíkovo dílo s řadou zvláštních odboček..., Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak, , , 1994, -
1994   Pavlíkovy "krajiny nevědomí" nemají s přírodou... , Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak, , , 1994, -
1997   Petr Pavlík, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 39-39
1998   Kdo je Pavlík-Petřík? (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 6, 1998/03/19, 6-6
1998   Petr Pavlík, Pavel Petřík: Umění a život v Čechách, Týdeník Rozhlas, 8, , 1998/11/21, -
1998   Zmatení jazyků (Malířovy spory s duchem doby), Architekt, 44, 6, 1998, 8-
2001   Pavlíkův pokus o nemožné, Suterény, , , 2001, 136-142
2001   Pavlíkův pokus o nemožné - po letech, Suterény, , , 2001, 405-407
2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 12, 2003/06/12, 16-
2010   Poutnice v labyrintu (Praha, Národní galerie - Veletržní palác, 30. 3. - 31. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 8, 2010/04/15, 1-
2010   Obrazy z depozitářů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 19, 2010/09/23, 3-3
2010   Přátelé noví a staronoví, Via artis, via vitae, , , 2010, 689-738
2011   Pavlík ve Zlíně, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 75-
nedatováno   Jeden z první řady, Lidová demokracie, , , , 0-0
WWW
published, title (subtitle)
  Petr Pavlík (artlist.cz)
  12:15, Pozdě, ale přece (artlist.cz)
  Petr Pavlík (malíř) (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1974   Petr Pavlík: Obrazy a kresby
1978   Petr Pavlík: Kresby a obrazy
1981   Petr Pavlík: Obrazy - kresby
1984   Petr Pavlík: Obrazy - kresby - objekty
1988   Petr Pavlík: Kresby
1989   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988
1989   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988
1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak
1995   Petr Pavlík: Random General - Stíny rytmů
2000   Petr Pavlík: Poutnice
2008   Petr Pavlík: Pèlerines au Labyrinthe
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2011   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
2015   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1980   Kresby
1980   Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav BLáha: Obrazy a kresby
1980   Člověk Prostor člověka
1980   Deset malířů (Budil, Lamr, Mžyk, Němec, Načeradský, Oriešková, Pavlík, Sion, Sopko, Steklík)
1981   Táborské setkání
1981   Absolventi AVU z let 1973-1974 (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský)
1981   Kresba - grafika
1982   Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík: Obrazy, sochy, kresby
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1988   Jeden starší - jeden mladší
1988   12/15 Pozdě, ale přece (Vás zveme na první výstavu volného seskupení 12/15)
1989   Střední věk
1990   Volné seskupení 12/15: Kreslení
1990   Nová skupina
1990   Inoffiziel - Kunst de CSSR 68-89, Fotografien von Jaroslav Kreičí, Kunst und Revolution
1991   12/15 Český globus
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   ... a po deseti letech
1991   Nová skupina: Léto 1991
1992   Situation Pragoise
1992   12/15 Pozdě, ale přece: Kresby
1993   Staré kresby - nové obrazy - jede nobjekt
1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech
1994   12/15 U zdymadla
1994   12/15: Menší formáty
1996   12/15 Špét, ábr doch
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1998   Vánoční setkání při příležitosti koncertu a křtu 2. CD a výstavy obrazů
1999   Obraz, socha a svět. Architektura a výtvarné umění. Bílá zahrada Václava Fialy
2001   Projekt Továrna (The Factory Project)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2006   Doteky země
2016   12/15 Pozdě, ale přece
2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí)
2018   Volné seskupení 12/15, pozdě, ale přece: Kresby
2018   12/15 dnes
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
2003   2. aukce moderního umění
2004   3. aukce moderního umění
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
Diary
published, title (subtitle)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
Work
published, title (subtitle)
1975   Stvořitel / Creator
1975-1987   Studie českého časoprostoru / Study of Czech Time-Space
1976   Znaky a náznaky / Sings and Hints
1976   Zrcadlo (vykopávka) / Mirror (Excavation Find)
1979   Tápání / Fumbling Along
1979-1985   Babylonská věž / The Tower of Babylon
1981   Nad propastí / Over the Abyss
1981   Poutnice / Girl Pilgrim
1981   Zeď / Wall
1983   Hnízdo / Nest
1983   Zimní poutnice / Winter Girl Pilgrim
1983   Poutnice před branou / Girl Pilgrim at a Gate
1983   Veselá Poutnice / Merry Girl Pilgrim
1984   První kroky / The First Steps
1984   Večerní poutnice / Evening Girl Pilgrim
1986   Panorama s kráčející Poutnicí / Panorama with Striding Girl Pilgrim
1987   Ateliér / Studio
1988   Chaos / Chaos
1990   Všechno je jinak II / Everything´s the Other Way Round II
1990   Tajemství č. 001 / Mystery No. 001
1991   Otázky / Qeustions
1993   Vznášení / Rising Up
1993   Neznámé / Unknow
Postcard
published, title (subtitle)
1988   Petr Pavlík: Bez názvu 1987 (kasein, tempera na papíře, 102 x 74 cm)
1988   Petr Pavlík: Název obrazu. 1988 (tempera, plátno, 150 x 170 cm)
1989   Petr Pavlík: Setkání 1978 (kvaš, papír, 69 x 52 cm)
1989   Petr Pavlík: Mládě, 1983 (olej, plátno, 64 x 50 cm)
1989   Petr Pavlík: Pláň s hrobem, 1987
1993   Petr Pavlík: Náhoda č. 450131/107, 1993 (kas. tempera, plátno, sololit, 150 x 190 cm)
1994   Petr Pavlík: Hybrid s mutantem jsou kamarádi 1993 (kas. tempera, plátno, 215 x 180 cm)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1978   Sochařské sympozium (Práce ve dřevě)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
2019   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece
Medallion
published, title (subtitle)
1981   Petr Pavlík
Picture
published, title (subtitle)
1978   Věci / Things
1978   Vohnout / Crooked Form
1979   Odysseus / Odysseus
1980   Žlutá krajina / Yellow Landscape
1981   Rozhovor počátku s koncem / Conversation between Beginning and the End
1983   Ticho / Silence
1987   Moje laboratoř / My Laboratory
1989   Velká Poutnice / Large Girl Pilgrim
1989   Autoportrét / Self-portrait
1993   Průvod / Procession
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2005   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2005)
Poster
published, title (subtitle)
1996   Kresba Mánesa
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1989   Pozvánka na přátelské posezení novinářů
Program
published, title (subtitle)
2011   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (leden-červenec 2011)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
1990   Volné seskupení 12/15 v obrazech (Pozdě, ale přece)
1994   12/15 U zdymadla
Press News
published, title (subtitle)
1989   Zpravodaj
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
Introductory Text
published, title (subtitle)
1988   Tvůrčí metoda Petra Pavlíka
1989   Pořád to přelejvám, až je z toho těžká voda
Flag
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9
1991   Český globus (Čtvrtá výstava Volného seskupení 12/15)