Petr Pavlík

Petr Pavlík
Stvořitel / Creator
1975
malba
olej, plátno
100 x 70 cm
Petr Pavlík
Studie českého časoprostoru / Study of Czech Time-Space
1975-1987

sádra
100 x 80 x 75 cm
Petr Pavlík
Znaky a náznaky / Sings and Hints
1976
malba
kvaš, papír
43 x 60 cm
Petr Pavlík
Zrcadlo (vykopávka) / Mirror (Excavation Find)
1976

bronz
50 x 45 x 25 cm
Petr Pavlík
Věci / Things
1978
malba
kvaš, papír
73,3 x 51,5 cm
Petr Pavlík
Vohnout / Crooked Form
1978
malba
dřevo, kaseinová tempera, plátno
125 x 94 cm
Petr Pavlík
Odysseus / Odysseus
1979
malba
dřevo, plátno, tempera
79 x 60 cm
Petr Pavlík
Tápání / Fumbling Along
1979
malba
dřevo, olej, plátno
122 x 90 cm
Petr Pavlík
Babylonská věž / The Tower of Babylon
1979-1985

dřevo
45 x 38 x 26 cm
Petr Pavlík
Žlutá krajina / Yellow Landscape
1980
malba
olej, plátno
155 x 110 cm
Petr Pavlík
Nad propastí / Over the Abyss
1981
malba
dřevo, olej, plátno
80 x 60 cm
Petr Pavlík
Poutnice / Girl Pilgrim
1981

akvarel, papír
51 x 37 cm
Petr Pavlík
Rozhovor počátku s koncem / Conversation between Beginning and the End
1981
malba
dřevo, olej, plátno
86 x 66 cm
Petr Pavlík
Zeď / Wall
1981
malba
olej, plátno
110 x 85 cm
Petr Pavlík
Hnízdo / Nest
1983
malba
olej, plátno
90 x 90 cm
Petr Pavlík
Poutnice před branou / Girl Pilgrim at a Gate
1983
malba
papír, tempera
50 x 35 cm
Petr Pavlík
Ticho / Silence
1983
malba
olej, plátno
170 x 130 cm
Petr Pavlík
Veselá Poutnice / Merry Girl Pilgrim
1983
malba
lepenka, olej
50 x 36 cm
Petr Pavlík
Zimní poutnice / Winter Girl Pilgrim
1983
malba
dřevo, olej
36,5 x 27 cm
Petr Pavlík
První kroky / The First Steps
1984
malba
olej, plátno
155 x 110 cm
Petr Pavlík
Večerní poutnice / Evening Girl Pilgrim
1984
malba
olej, plátno
120 x 68 cm
Petr Pavlík
Panorama s kráčející Poutnicí / Panorama with Striding Girl Pilgrim
1986
malba
kaseinová tempera, plátno
155 x 225 cm
Petr Pavlík
Ateliér / Studio
1987
malba
olej, plátno
150 x 180 cm
Petr Pavlík
Moje laboratoř / My Laboratory
1987
malba
olej, plátno
120 x 165 cm
Petr Pavlík
Chaos / Chaos
1988
malba
kaseinová tempera, plátno
110 x 80 cm
Petr Pavlík
Autoportrét / Self-portrait
1989
malba
olej, plátno
155 x 110 cm
Petr Pavlík
Velká Poutnice / Large Girl Pilgrim
1989
malba
olej, plátno
155 x 110 cm
Petr Pavlík
Tajemství č. 001 / Mystery No. 001
1990
malba
kaseinová tempera, plátno
180 x 210 cm
Petr Pavlík
Všechno je jinak II / Everything´s the Other Way Round II
1990
malba
kaseinová tempera, plátno
180 x 210 cm
Petr Pavlík
Otázky / Qeustions
1991
malba
kvaš, papír
101,5 x 73 cm
Petr Pavlík
Neznámé / Unknow
1993
kombinovaná technika
kvaš, papír, tuš
97,5 x 71 cm
Petr Pavlík
Průvod / Procession
1993
malba
kaseinová tempera, plátno
180 x 225 cm
Petr Pavlík
Vznášení / Rising Up
1993


90,5 x 66 cm