Pavel Brom

year of award, name of award, category, comment
1968   Nejkrásnější kniha roku, cena MK ČSR, Výroční cena Mladé fronty
1972   Nejkrásnější kniha roku, Čestné uznání,
1977   IBA Lipsko, Zvláštní cena,
1978   8.bienále užité grafiky, Bronzová medaile, Brno
1978   Nejkrásnější kniha roku, Čestné uznání,
1983   Lidové nakladatelství, Čestné uznání, za ilustrace M. Bulgakova-Bílá garda
1984   SČVU a ČFVU, Výroční cena,