Lucie Zadražilová Skřivánková

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2013   Pro R.Š. aka Grand Master (Rostislavu Šváchovi k 60. narozeninám), Ausdruck Books, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2007   Za novou architekturou, Prostor Zlín, 14., 3., 2007, 41-47
2008   V umělcově jídelně, Art + Antiques, , 11, 2008/11/5, 60-61
2009   Britská klasika, Art + Antiques, , 2, 2009/02/05, 64-65
2009   Artěl pro děti (Hračky od Minky Podhajské), Art + Antiques, , 1, 2009/01, 62-65
2010   Textil jako umění, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 60-62
2010   Noční vázy, Art + Antiques, , 9, 2010/09/06, 60-62
2011   Hodinky jako šperk, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 60-62
2011   Vlasové umění, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 62-64
2011   Slonovinové řezby, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 58-60
2011   Otevřený pohled, Art + Antiques, , 5, 2011/05/06, 4-
2011   Dvojstěnky, Art + Antiques, , 5, 2011/05/06, 58-60
2011   Nábytek hodný králů, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 56-58
2011   Litinové šperky, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 92-94
2011   Antonín Kybal, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 19, 2011/09/22, 8-8
2011   České Wiener Werkstätte? (Reflexe tvorby Artělu ve Vídni a v Praze), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 67, 2011, 136-145
2012   Sorela v Československu (Umění socialistického realismu jako kulturněhistorické téma), Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 44-49
2012   Sklárna Daum, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 56-58
2012   Kořen k zavěšení, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 60-62
2012   Noclehárny na předměstí?! Fenomén panelových sídlišť v Československu, Pro R.Š. aka Grand Master, , , 2013, 88-101
2013   Starožitnosti, Ročenka ART+, , , 2013/02, 98-102
2013   Domy v pozadí (S architektem Viktorem Rudišem nejen o Lesné a Ósace), Art + Antiques, , 5, 2013/05, 30-37
2013   Za hranicí filumenie, Art + Antiques, , 5, 2013/05, 60-63
2013   Angličáci, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 54-56
2013   CINOA ve Vídni, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 29-29
2013   Oslava domova, Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 62-65
2014   Goldscheider, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 57-60
2014   Jarní Antique, Art + Antiques, , 5, 2014/05/07, 61-61
2017   Paneláky nepředěláš (Rozhovor se Zděňkem Hölzelem), Art + Antiques, , 12+1, 2017/12/13, 44-55
Yearbook
published, title (subtitle)
2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)