Constant

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   ´60-´80, attitudes, concepts, images
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1986   Europa/ Amerika (Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940)
1995   Een collectie / A collection (Selected works from the collection of the ABN AMRO Bank)
1997   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea / Informel und gruppe Cobra aus der sammlung des Museum Bochum
1999   Sbírka Würth / The Würth Collection (Velká jména evropského umění našeho století / Important names of European art in our century)
2002   Documenta 11_Platform 5: Exhibition (Catalogue)
2009   Cobra (Copenhagen, Brussels, Amsterdam)
2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha