Karel Haloun

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1992   Minisalon
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Carteles de Praga
2000   Diseño gráfico Checo 1990-2000
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2006   Karel Haloun & Luděk Kubík: Celých deset: Obaly CD
2007   Czech Grand Design 2006
2010   Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi
2011   Pohled do archivu 2 plakát
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1990   Karel Haloun, Design Journal, , 27, 1990, 85-85
2006   Ze zvědavosti a pro zábavu (S grafikem Karlem Halounem hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), Revolver Revue, , 64, 2006/09, 64-82
2008   Výstava o výstavě (Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti), Revolver Revue, , 72, 2008/09, 273-275
2010   Ahoj Franto, ahoj Kájo... (Korespondenční rozhovor Karla Halouna s Františkem Štormem), Revolver Revue, , 78, 2010/03, 156-163
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   Karel Haloun: Kresby (Hypnotizéři, jezdci, občané)
1993   Karel Haloun: Zpráva (plakáty, gramoobaly, typografie, kresby etc...)
2008   Karel Haloun: ... Žofín atd. (Visáčům k 25. narozeninám)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
2002   4D - Drtina, Haloun, Kloss, Kubík
2004   e-a-t (experiment a typografie) (výběr ze současné české a slovenské tvorby (1985-2004))
2006   Celých deset: Karel Haloun & Luděk Kubík (Obaly CD)
2009   Grafika (Žáci VŠUP prof. Zdeňka Sklenáře)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2003   Cesta zpátky (Petr Císařovský: Sochy a objekty, Karel Haloun: Kresby, tisky a koláže)
2004   eat: experiment a typografie (Výběr ze současné české a slovenské tvorby (1985-2004))
Periodical
published, title (subtitle)
1990   Design Journal
2006/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
2010/03   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)