Rirkrit Tiravanija

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Sny o vesmíru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 9-