Zdeněk Lhotský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   IV. Quadriennale des Kunsthandwerks sozialistischer Länder Erfurt 1986 (Tschechoslowakische Sozialistische Republik)
1987   Tvrdohlaví
1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Martina Riedlbauchová, Zdeněk Lhotský
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1991   Akademie užitých umění Malá Strana Praha
1991   Jiná geometrie
1991   Hapestetika 2
1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1991   Sklářský ateliér VŠUP 1982-1990
1991   Hans Hančová, Zdeněk Lhotský, Oto Macek, Michal Machat, Ivana Mašitová, Jiří Nekovář, Jaroslav Róna, Ivana Šrámková, Kryštof Trubáček, Martin Velíšek
1992   Sovinec 1989/91
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Geometria Bohemia
1994   Dílna 94 (Mikulovské výtvarné sympozium)
1994   Vyšehrad ´94
1994   Generation der Prager 5 (Bildende Kunst)
1995   Dílna 95 (Mikulovské výtvarné sympozium, druhý ročník)
1999   Signum design (Český design 1980-1999)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   Lhotský Pelechov
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Czech 100 Design Icons
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Lhotský - Pelechov
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2012   12 let Galerie v Kapli
2015   Umění Pojizeří (55)
2015   Tvrdohlaví 2015
nedatováno   Ars geometrica
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Stanislav Libenský a jeho škola / and His School / et son école, Popi, s.r.o., Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Zdeněk Lhotský, Melodie, , , 1985/03, -
1988   Tvrdohlaví, Československý architekt, 34, 12, 1988, -
1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 37-37
1988   Talenty a naděje II., Umění a řemesla, , 4, 1988, 60-66
1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, , 38, 1989/09/20, 8-8
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví, , , 1989, 0-0
1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta, , , 1989, -
1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo, , , 1989, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny, , , 1989/09/16, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 3-3
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník, , , 1991/09/30, 0-0
1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce, , , 1991/10/09, 0-0
1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny, , , 1991/06/30, 0-0
1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/13, 0-0
1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Zdeněk Lhotský (1956) (Zdeněk Lhotský (1956) egy késöbbi müvésznemzedékhez tartozik,... / Er gehört zu einer jüngeren Künstlergeneration,...), Geometria Bohemia, , , 1993, 0-0
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1995   Mikulovské sympozium Dílna 95, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 22, 1995/11/02, 5-
1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
1999   Zdeněk Lhotský, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 41-44
1999   Zdeněk Lhotský (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 113-123
1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 12, 1999/06/10, 1-1
1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas, , , 1999, -
1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny, , , 1999/04/17, -
1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum, , , 1999, -
2004   Liberecké muzeum vystavuje nejlepší díla Studia tavené plastiky v Pelechově (Marie Kohoutová - Zprávy, kultura - vydání 28/2004), www.glassrevue.com, , , , 0-0
2004   Je to tak trochu deja vu. ... / This exhibition seems to be kind of deja vu. ..., Lhotský Pelechov, , , 2004, 0-0
2004   Technologie taveného skla, přizpůsobená velkým realizacím... / The modernized conception of mould-melted glass technology..., Lhotský Pelechov, , , 2004, 0-0
2005   Putovní výroční výstava v Moravské galerii v Brně představí reprezentativní průřez produkce studia Lhotský (Zprávy, kultura - vydání 10/2005), www.glassrevue.com, , , , 0-0
2005   Výstavy X let na Pelechově potvrdily, že si Zdeněk Lhotský před letly zvolil správnou cestu (Milan Hlaveš - Portréty - vydání 19/2005), www.glassrevue.com, , , , 0-0
2005   Zdeněk Lhotský: X let na Pelechově, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 10, 2005/05/12, 12-12
2008   Róna, Milkov, Lhotský aneb tvrdohlavá buňka z Umprumky, Time IN, , , 2008/10/01, -
2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, , 1, 2009, 20-25
WWW
published, title (subtitle)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  Zdeněk Lhotský (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Zdeněk Lhotský: Sklo
2015   Zdeněk Lhotský: Sklo
2015   Zdeněk Lhotský
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví: 1. společná skupinová výstava uměleckých děl (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul)
1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví
1989   Martina Riedlbauchová: Obrazy, Zdeněk Lhotský: Skleněné objekty
1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
1991   Jiná geometrie
1993   Zrcadlení (Setkání IV)
1993   Šedá cihla 34/1993
1995   Setkání Tvrdohlavých (Sochy, objekty)
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví
1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen)
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2005   Lhotský: Sklo (X let tavené skleněné plastiky)
2005   Lhotský: Sklo (X let tavené skleněné plastiky (Žďár nad Sázavou))
2005   Lhotský: Sklo (X rokov tavenej sklenej plastiky)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   His Master´s Freud
2006   X Years of Studio of casting glass Lhotský Pelechov
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Zdeněk Lhotský & studio Pelechov
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
2009   Art Safari 18 ("sametové")
2010   Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design (Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010
2015   Art Safari 30 de luxe
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno (po 1997)   Zdeněk Lhotský: design - tavená skleněná plastika
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2019   Plejády skla / Pleiad of Glass 1946-2019
Advertisement
published, title (subtitle)
1991   Dne 18. 11. 1991...
Calender
published, title (subtitle)
1999   Tvrdohlaví 1999
2006   Jindrovi
Poster
published, title (subtitle)
1993   Šedá cihla 34/1993
2015   Umění Pojizeří (55)
2018   Zdeněk Lhotský
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
nedatováno (2008?)   Tavená skleněná plastika studio Pelechov - přednáška Zdeňka Lhotského
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2004; česká
Handover Protocol
published, title (subtitle)
1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové...
Occassional Print
published, title (subtitle)
1998   Lhotský
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1993   Zdeněk Lhotský
Text
published, title (subtitle)
1988/01/18   Tvrdohlaví
nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
Press News
published, title (subtitle)
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
1997   Dílna 94 - 97 (Mikulovská sympozia)
2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví
2001   Stanislav Libenský a jeho škola
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)