Jitka Švejdová

Art Historian

 

sex: female

notes:
NK - neuvádí 2009

Jitka Švejdová

diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Bedřich Feuerstein, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)