Martin Novotný

* 21. 1. 1972, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
politician

 

sex: male

word:Martin Novotný získal základní vzdělání v ZŠ Zeyerova a v roce 1990 pak odmaturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Po přijetí na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudoval pět ročníků oboru filozofie, studium nezavršil státní zkouškou. V letech 1998-1999 pak absolvoval studijní pobyt v Austrálii se zaměřením na anglický jazyk a ekonomii.


Po návratu z Austrálie pracoval Martin Novotný nejprve jako učitel angličtiny. V letech 2000-2001 působil jako poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a později pracoval jako tajemník klubu zastupitelů ODS v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. V minulém volebním období v letech 2002-2006 pracoval na pozici náměstka primátora statutárního města Olomouc.


Členem Občanské demokratické strany se stal Martin Novotný v roce 1996. Aktivně působil mezi Mladými konzervativci, kde vykonával v letech 2000-2001 také funkci místopředsedy celostátní organizace. Od roku 2001 je předsedou místního sdružení ODS Olomouc-město, několik funkčních období je též místopředsedou oblastního sdružení ODS Olomouc. V roce 2002 byl zvolen do Zastupitelstva města Olomouce, stal se členem Rady města Olomouce a zastával funkci náměstka primátora s kompetencemi v ekonomické oblasti.


zdroj - www.olomouc.eu

notes:
primátor města Olomuce, 2009