Evžen Habsburský

* 1863,
1954,
archduke

 

sex: male

notes:
arcivévoda, 1863-1954 Velmistr Řádu německých rytířů.