Jules Michelet

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Šaldův slovník naučný (Z hesel F. X. Šaldy v Ottově slovníku naučném 1894 - 1908), Československý spisovatel, Praha