Giovanni Cappelli

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1959/04 -   Italská kresba a grafika. Kresby a grafika italských malířů a sochařů, Galerie Nová síň - Malá galerie, Praha