Martin Hrdina

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 20: 1994 - 2014, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Prostor, kde spolu lidé mluví, ERA 21, 11, speciální číslo, 2011/06/30, 6-13