Jiří Olič

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Markéta Kuxová, Lubomír Dostál: Keramika, obrazy