Jiří Olič

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Miloslav Požár: Fotografie, grafika, obrazy
1989   Stano Bubán
1990   Ivan Csudai: Mysticum
1991   Čestmír Suška: Plastiky, kresby, pastely
1991   Laco Teren
1993   Stanislav Diviš: Obrazy 1985-1992
1993   Martin Mainer
1995   Laco Teren
1996   Karel Chaba: Obrazy a grafika
1998   Jiří Olič: Falešný Malevič, ujetý Mondrian
2004   Jana Farmanová: Obrazy z roku 2004
2004   Čestmír Suška: Skulpturen und Zeichnungen
2004   Michal Gabriel: Sochy
2005   Čestmír Suška: Práce z Vermontu / Works from Vermont
2005   Igor Kalný: Vstup do ticha
2005   Michal Gabriel
2006   Milan Kunc: Obrazy a kresby
2007   Čestmír Suška: Rezavé květy / Rusty flowers
2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
2007   Jan Knap
2008   Jana Kasalová: Jako Ty / Like You
2011   Jakub Špaňhel
2011   Jakub Špaňhel
2012   Čestmír Suška
2013   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy
2013   Čestmír Suška
2013   Jan Jemelka
2013   Marek Ormandík: Purgatorio
nedat.   Lubomír Dostál ((1977-1997))
nedatováno (po 1994)   Laco Teren
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Markéta Kuxová, Lubomír Dostál: Keramika, obrazy
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Simona Bubánová, Stanislav Bubán, Ivan Csudai, Jozef Šramka, Laco Teren (Výstava piatich mladých výtvarníkov)
1989   Dan Jurkovič, Martin Mainer
1989   Wo bleibst du, Revolution? (Freiheit, Gleichlheit, Brüderlichkeit heute)
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1991   17 let tajné organizace B.K.S.
1995   Klára Bočkayová - Igor Kalný
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Dílna 96 (Mikulovské výtvarné sympozium, třetí ročník)
1996   Interiér versus Exterér alebo Na hranici (možných) svetov
2000   Traja z pekného páru
2003   Dílna 03 (Mikulovské výtvarné sympozium, desátý ročník)
2006   Galerie Šternberk 2006
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2009   Antimodernisté
2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
2011   Septembrový sber (Mladá slovenská malba)
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2015   Tvrdohlaví 2015
2015   Výročný kalatóg 2015 / Annual Catalogue 2015 (Galéria 19)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Klíč k moderně, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
1998   Josef Váchal: Vidění sedmera dnů a planet, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Facétie et illumination (Loeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Církev a blouznivci (Historie sektářství a bludařství), Volvox globator, Praha
2002   Umanuté kresby, Torst, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2008   Lada, Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
2010   Róna, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Výtvarné divadlo Kolotoč (K tématu vizuálního divadla v českých zemích), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2018   Jiří Vincenc Slavíček: Eroica (Obrazy / Malerei / Paintings 2005-2017), Galerie Brigitte Haasner, Wiesbaden
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Postmoderna... a čo ďalej?, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  Portrét německého umělce, Výtvarné umění, , 1, 1994, 30-35
1988   Igorovi Kalnému..., ...Igorovi Kalnému, , , 1988, -
1989   Ztráty a nálezy Dana Jurkoviče., Dan Jurkovič, Martin Mainer, , , 1989, 0-0
1989   Pohoršení pravdy aneb obrazy Martina Mainera., Dan Jurkovič, Martin Mainer, , , 1989, 0-0
1989   Das Werk von Jozef Jankovič..., Wo bleibst du, Revolution?, , , 1989, 62-63
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1991   Hlavní haluze rodokmenu (CS-91), Čestmír Suška: Plastiky, kresby, pastely, , , 1991, 0-0
1991   Hlavní haluze rodokmenu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, -
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1991   Jaroslav Róna ve Špálově galerii, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 21, 1991/10/17, 5-5
1993   Umění s poselstvím, Martin Mainer, , , 1993, 1-1
1993   Kunst mit Botschaft, Martin Mainer, , , 1993, 2-3
1993   17 x Alfred Kubin, Výtvarné umění, , 4, 1993, 30-37
1993   17 x Josef Váchal, Výtvarné umění, , 4, 1993, 38-45
1993   Český pop art / Czech pop art, Raut, , , 1993/10, 51-
1994   Století avantgardy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 9-9
1995   Uměnovědec vzal sklenici a napil se... / The art scholar raised his glass and drank..., Raut, , , 1995/11, 111-
1996   Ani labuť ani léda, Prostor Zlín, 4., 1, 1996, 9-9
1996   Molitan, Interiér versus Exterér alebo Na hranici (možných) svetov, , , 1996, 90-91
1997   Rónův pozdní symbolismus, Lidové noviny, 10, 273, 1997/11/21, 13-13
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
2000   Kde obchází smrt. Příběh Aléna Karla Diviše, malířské legendy a celoživotního outsidera, Respekt, 18, 15, 2000/04/25 - 2000/05/01, 22-22
2000   Pobřežní děla v boji s loďstvem, Lidové noviny, , , 2000/03/30, -
2001   Erotika a erotikové (v Česku roku 2001) (Nad jedním souborem Josefa Váchala a nynější výstavou výtvarné skupiny Tvrdohlaví), Mladá fronta Dnes, , , 2001/12/22, 7-
2002   Doslov, Umanuté kresby, , , 2002, -
2003   Sympozium v městě, ve kterém zpívají domy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 22, 2003/11/06, 5-5
2003   Tvrdohlavý Čechomor, Právo, , , 2003/06/26, 4-4
2004   Turmhöhe Zahnstocher, beigefarbene Löcher im Universum, Čestmír Suška: Skulpturen und Zeichnungen, , , 2004, 0-0
2005   Příběhy soch / Stories of Sculptures, Čestmír Suška: Práce z Vermontu / Works from Vermont, , , 2005, 7-10
2005   Michal Gabriel (1960), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 344-349
2005   Michal Gabriel, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 499-500
2006   Výstava piatich mladých výtvarníkov, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, , , 2006, 430-432
2006   Příběh Miroslava Tichého (Úvodní slovo k výstavě Miroslav Tichý), Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 50-51
2006   Rónov svet v obrazoch, periodikum, , , 2006/01/23, 56-57
2007   Industriální katedrála Čestmíra Sušky, Čestmír Suška: Rezavé květy / Rusty flowers, , , 2007, 5-6
2007   The industrial cathedral of Čestmír Suška, Čestmír Suška: Rezavé květy / Rusty flowers, , , 2007, 9-12
2007   ....Od založení skupiny uběhlo dvacet let,..., Tvrdohlaví po 20 letech, , , 2007, 0-0
2008   Tvrdohlaví, mlýn historie a o tom, co bylo a co je, Tvrdohlaví po 20 letech, , , 2008, 5-6
2008   Někde něco, někde nic / Somewhere something, somewhere nothing, Nechci v kleci! / No cage for me! , , , 2008, 11-18
2010   Divadlo Tvrdohlavých, Výtvarné divadlo Kolotoč, , , 2010, 82-87
2012   Budovy centrálních bank, ERA 21, 12, 2, 2012/04/11, 64-65
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2000   Laco Teren: Obrazy a objekty
2002   Dorota Sadovská: Yellow soul
Catalogue List
published, title (subtitle)
1988   Stanislav Bubán
Periodical
published, title (subtitle)
1994   Výtvarné umění (Současné německé umění)
Supplement
published, title (subtitle)
2005   SADO
Samiizdat
published, title (subtitle)
1987   Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1993   Zdeněk Lhotský
Text
published, title (subtitle)
1988   Obrazy Jaroslava Róny aneb Sloní paměť osudovosti
1988/01/18   Tvrdohlaví
1991   Hlavní haluze rodokmenu (ČS-91)
nedatováno   Tajná dohoda Jaroslava Róny
nedatováno   Příběh ze světa poskládaného z jiných světů
Press News
published, title (subtitle)
1998   Tiskovou konferenci při příležitosti zahájení výstavy obrazů a kreseb Josefa Lady