Wilhelm Sonntag

* 1829, Berlín (Berlin),
1891,
photographer

 

sex: male

word:

Pocházel z židovské rodiny, v mládí se věnoval cestování s občas dobrodružnými zážitky, byl prý rovněž námořníkem a kuchařem ve šlechtickém sdídle v Rusku. 1862 ve Varšavě konvertoval do katolické církve. V Uherském Hradišti se oženil s dcerou tamního knihtiskaře a začal tam provozovat fotografickou živnost. 8. 2. 1864 zažádal v Uherském Hradišti o živnostenský list, po obdržení brzy poté odešel do Kroměříže, kde založil fotoateliér s vysokou úrovní portrétní fotografie. Jsou doloženy také četné místopisné snímky i fotografie z místních událostí. Snímky ze života tamní židovské obce dokládají vztah s touto komunitou. Zdravotní problémy vedly Wilhelma Sonntaga k pobytům v horském prostředí jižních Tyrol, kde zemřel.

Dobrou pověst firmy z prohluboval syn Hugo Karel Sonntag (*21. 1. 1867), který získal titul dvorního arcibiskupského fotografa. V otcově ateliéru se též vyučila fotografkou dcera Berta Sonntagová (*3. 12. 1898), která se v něm dožila jeho přeměny v komunální podnik, v němž rovněž pracovala.

Odkaz: J. a Z. Boučkovi: K začátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku - první moravští fotografové. Uměleckohistorický sborník, Brno 1984.

zdroj - www.scheufler.cz

notes:
+ Tyrolsko
Významný fotograf v Kroměříži, první ze tří generací fotografů.