Jiří Matoušek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Jiří Matoušek: Nový projekt / New Project (Obrazy / Paintings)
Postcard
published, title (subtitle)
1989   Jiří Matoušek: Chêne Bernard, 1985 (Zrcadla, 9 x 100 x 12 cm)