Michael Florian

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Michael Florian: Souborná výstava k 70. narozeninám
1986   Výstava k nedožitým 75. narozeninám Michaela Floriana (Grafika Vysočiny)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Náboženské umění XX. století
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1957   IX. členská výstava Krajského klubu výtvarníků v Jihlavě
1959   Výstava moravských výtvarníků
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   16. členská výstava
1966   Euro-exlibris '66
1966   17. členská výstava
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   XIX. členská výstava
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1971   Výtvarníci Vysočiny
1976   Výtvarníci Vysočiny
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2007   České exlibris 1920-1945
2008   České exlibirs 1945-1980
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2020   Dobré dílo (Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, , , 1940, 5-20
1940   Hrst knižek pro děti, Brázda, , , 1940/12/04, 585-586
1956   Výstava v Počátkách, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 15-
1958   Hosté v Hollaru, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 12-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
WWW
published, title (subtitle)
  Michael Florian (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Michael Florian
2006   Michael Florian: Betlém (betlémy v grafikách a kresbách ze sbírky Jarmily Janků z Brna)
2012   Grafika Michaela Floriana ze Staré Říše (k 101. výročí jeho narození)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2013   31. aukce
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
Funeral Card
published, title (subtitle)
1984   Michael Florian (grafik)
seznam
published, title (subtitle)
1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1961   Výstava Moravské grafiky
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1968   Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze