Michael Florian

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2000   O grafice, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Pro mládež..., Náchodské listy, , , 1940/11/09, -
1940   Pro čest a slávu , List mladých, , , 1940/12/09, -
1940   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu, Úhor, , 9-10, 1940, 157-
1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, , , 1940, 5-20
1948   Poznámky životopisné a knihopisné, Moderní člověk a křesťanství, , , 1948, 296-307
1957   Členové a kandidáti, Výtvarná práce, 5, 23, 1957/12/06, 4-5
1958   Ilustrované publikace Naše vojsko, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 4-5
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28