Jiří Kotalík

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze
1988   Skupina 42
1993   Skupina 42 po 50. letech
1995   Skupina 42
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1960   Jiří Kotalík: Vojtěch Tittelbach..., Výtvarná práce, 8, 13, 1960/07/04, 4-
1961   Jiří Kotalík: Václav Rabas..., Výtvarná práce, 9, 20, 1961/10/17, 4-5
1962   Zasedání mezinárodního přípravného výboru výstavy umění socialistických zemí v Praze, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 2-
1962   Skupina 42, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 9-0
1965   Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, -
1966   Osobnosti Antonína Slavíčka..., Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 6-
1967   První publikace o secesi, Výtvarná práce, 15, 4, 1967/02/23, 7-
1967   Nona Bienal de Sao Paulo II., Výtvarná práce, 15, 23, 1967/11/16, 12-
1968   O Národní galérii trochu jinak, Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 7-7
1970   Sporckův Kuks, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 1-3
1980   Šedesátiny Jiřího Kotalíka (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, -
1985   65 let Jiřího Kotalíka, Výtvarná kultura, 9, 6, 1985, -
1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, -
1996   Za profesorem Jiřím Kotalíkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 4, 1996/02/15, 3-
1997   Jiří Kaloč, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 24-24
2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 6-23
2010   Group 42 , Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 6-23
2019   „Jsme jediní moderní ve svých generacích.“ (Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopisech Jindřicha Chalupeckého z roku 1945), Umění / Art, 67, 1-2, 2019, 96-101
WWW
published, title (subtitle)
  Skupina 42 (artlist.cz)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   Skupina 42
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
Almanach
published, title (subtitle)
1979   Almanach Akademie výtvarných umění v Praze (K 180. výročí založení (1799-1979))
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Visitor's Book
published, title (subtitle)
1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
Commemorative certificate
published, title (subtitle)
1996   prof. dr. Jiří Kotalík /22.7.1920 - 26.1.1996/
Funeral Card
published, title (subtitle)
1996   Prof. PhDr.Jiří Kotalík (historik umění)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1955   Výtvarné dílo Josefa Čapka
Occassional Print
published, title (subtitle)
1995   Historik umění Jiří Kotalík
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění