Jiří Kotalík

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1947   Čtyři rozpravy o malířství českém a sovětském (Příspěvek k diskusi o úkolech nového českého umění), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1950   G. Courbet, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
1953   Majakovskij výtvarník, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Cestou (Stati a zápisy), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Josef Čapek a kniha (Soupis knižní grafiky), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   František Jiroudek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Vojtěch Tittelbach, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Václav Rabas (Kronika jeho života a díla (1885-1954)), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   František Gross, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   Jan Preisler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Václav Špála, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Bohumír Dvorský (Pět kapitol o jeho životě a obrazech), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Břetislav Benda (Přehled sochařovy tvorby), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Karel Souček (Data a svědectví o jeho cestě životem a uměním), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha