Jiří Kotalík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Josef Lada (Souborná výstava k sedmdesátým narozeninám)
1995   Josef Čapek 1887 - 1945 (Sympozium o životě a díle Josefa Čapka)
1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
2015   Stanislav Hanzík: Sochy
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942, , , 1945, -
1945   Skupina 42 (Výstavy), Lidová kultura, 1, , 1945/09/15, -
1947   Dva výtvarné časopisy, Národní osvobození, 18, , 1947/01/01, -
1947   Moderní československé umění, Národní osvobození, 18, , 1947/02/04, -
1947   Čtyři rozhovory o smyslu malířství (Mezi Moskvou a Prahou), Národní osvobození, 18, , 1947/11/26, -
1953   Naši výtvarníci v Sovětském svazu, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 7-
1953   Beseda o zážitcích z SSSR, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 7-
1954   Nová nákupní komise, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 7-
1954   Oprava, Výtvarná práce, 2, 19, 1954/10/01, 7-
1954   Jiří Kotalík - Vladimír Majakovskij výtvarník..., Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 4-
1954   Rozloučení s Václavem Rabasem, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 3-
1954   Konference theoretiků a historiků umění v Liblicích, Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 4-
1955   Přednášky o spolupráci architekta s výtvarníkem, Výtvarná práce, 3, 2, 1955/01/28, 5-
1955   Zprávy z předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 4-
1955   Konference teoretiků na Dobříši, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 2-
1956   Současné umění a naše tradice (Úvod k diskusi o výstavě „10 let“), Výtvarná práce, 4, 6, 1956/04/06, 1-3
1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, 1-2
1956   Ustavujicí schůze přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, -
1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 2-3
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 11-
1956   Ceny Antonína Matějčka uděleny, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 10-
1956   Denní tisk o výtvarném umění, Výtvarná práce, 4, 10, 1956/06/20, 8-9
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 2-
1956   Dr Josef Bleha za vědecké redakce doc. Jiřího Kotalíka: Soupis české literatury o..., Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 4-
1956   S letem, kdy ubývá výstav..., Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 9-
1957   Aby bylo jasno!, Kultura, 1, 5, 1957/01/31, 6-6
1957   K článku Miloslava Holého o výstavě "Zátiší", Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 9-
1957   Sjezdové dny v Domě odborů, Výtvarná práce, 5, 4-5, 1957/03/30, 1-
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1957   Ze zasedání ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 1-2
1957   Umění a neumění, Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 6-
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 9-10
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   "Para Todos" o československém umění, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 10-
1957   K bilanci našeho výstavnictví v zahraničí, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 14-
1958   Mladí malíři: I, Výtvarné umění, 8, 1, 1958/03/20, 30-33
1958   Guggenheimova cena, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 2-2
1958   K diskusi o výstavě Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 3-
1958   Komuniké (O výsledcích jednání představitelů...), Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 3-
1958   Ještě několik slov..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 3-
1959   Nová výstavní komise, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 11-
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1959   Pobočka pražského kraje při SČSVU zve..., Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 15-
1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 137-137
1960   Slavnostní zasedání ústředního výboru SČSVU k 15. výročí..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 5-6
1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 2-
1961   Diskusní příspěvek s. Miroslava Lamače, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 4-
1961   Diskusní příspěvek s. Václava Formánka, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, -
1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 2-3
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1963   4x současné profily, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 4-
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   AICA v Praze a Bratislavě, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 1-
1966   11. března zahájil dr. Jiří Kotalík..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 11-
1966   Redakce VP srdečně blahopřeje..., Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 2-
1967   Ceny Antonína Matějčka, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 2-
1968   Moderní umění a galérie, Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 2-
1968   V Domě umění v Českých Budějovicích zahájili 29. března..., Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-2
1968   Ředitel Národní Galerie dr. Jiří Kotalík zahájil..., Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 2-
1968   12. prosince byla ve Šternberském paláci..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 2-
1969   Úryvky z recenzí a úvah o malířské práci Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů, , , 1969, -
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1977   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, -
1979   Přehlídka Umění a známka, Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, 10-15
1979   Alšova jihočeská galerie (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1982   Jubileum práce a radosti z tvorby (Utajené lásky sedmdesátníka, zasloužilého umělce Kamila Lhotáka), Lidová demokracie, , , 1982/07/23, -
1983   Tvar a harmonie (Glosy k výtvarnému dílu Otakara Kubína), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 27-30
1983   České divadlo a výtvarná kultura (Panorama), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 13-14
1985   Otto Gutfreund (Mistrovská díla Národní galerie v Praze), Československá televize, , , 1985, -
1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 2-
1989   Setkání, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 1-
1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1990   Galérie H, Tvorba, , 3, 1990/02/07, 11-13
1995   Švejkárna na švejkárnu aneb Červená karkulka na Ruzyni (S Oldřichem Kulhánkem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 20-25
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1999   Úvodem, Cestou necestou, , , 1999, 9-11
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, , , 2007, 233-246
2012   Šťastný Sisyfos (Pocta Petru Spielmannovi), Listy, dvouměsíčník pro kulturu a dialog, , 1, 2012, 100-103
2013   Za nové umění! (Boj o socialistický realismus jako pole vztahů mezi státem a umělci), Umění a politika, , , 2013, 55-65
2013   Neoficiálně oficiální reprezentace (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966), Umění a politika, , , 2013, 269-291
published, title (subtitle)
  Český a francouzský kubismus v Belgii
Occassional Print
published, title (subtitle)
2002   Byla to skupina s velkým S