Jiří Kotalík

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, ), Cibulka Josef
? - ?   Vyšné, Vyšné, Nové Hrady (České Budějovice) ,
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Matějček Antonín
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, ), Květ Jan