Bohumír Mráz

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   Motiv práce v dějinách umění, Výtvarné umění, 11, 6, 1961/10/16, 241-247