Josef Cibulka

* 1. 7. 1886, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
2. 4. 1968, Praha, Česká republika (Czech Republic)
theologist, art historian, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Navštěvoval gymnázium v Lanškrouně, kněžský seminář v Hradci Králové, studoval 5 let dějiny umění v Římě a také zde promoval. Od roku 1910 působil jako docent v bohosloveckém semináři v Hradci Králové. Byl biskupským ceremoniářem a sekretářem. Od roku 1919 profesorem na univerzitě v Bratislavě.
Studijní pobyt ve Francii. V roce 1921 získal hodnost doktora filozofie v Praze. Stal se profesorem dějin umění na pražské univerzitě a profesorem na Teologické fakultě v Litoměřicích.
V roce 1939 byl jmenován ředitelem Národní galerie. V roce 1945 byl přednostou československých korunovačních řádů a zastupujícím předsedou Mezinárodního výboru pro dějiny umění.
Jeho bádáním v oblasti církevní architektury Čech a Moravy, právě tak jako v dějinách umění a uměleckých řemesel výrazně vděčíme za dílo "Soupis památek historických Čech a Moravy v okresu lanškrounském."

notes:
od 1910 přednášel na bohosloveckém učilišti v Hradci Králové dějiny církevní hudby a umění a křesťanskou archeologii a dějiny umění
1934 přednášel na Sorboně, Štrasburku a Lyonu
1939-1945 ředitel Národního galerie v Praze
profesor na Filozofické fakultě UK v Praze