Petr Tausk

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha ,