Petr Tausk

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Technický magazín, Praha, (příspěvky)
0 - 0   Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, (samostatný vědecký pracovník)
0 - 0   Revue Fotografie, časopis, Praha, (seriál Kapitoly z dějin fotografie)
0 - 0   Tvorba, _, (příspěvky)
0 - 0   Das Münster, _, (příspěvky)
0 - 0   Výtvarnictvo, časopis, _, (příspěvky)
1964 - 0   Československá fotografie, časopis, _, (spolupráce na serálu Světová fotografie, později i na seriálech dalších)
1967 -   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, (externě přednášel součanou fotografii)
1969 - 0   Československý komitét FIAP, _, (tajemník)
1976 -   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, (externě přednášel součanou fotografii a dějiny fotografie)