Josef Tichý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Josef Tichý
1980   Josef Tichý: Brněnské ateliéry (Fotografie)
1989   Josef Tichý
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Fotografické seriály
1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8, 19, 1960/10/13, 9-
1963   Kronika, Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 11-11
1980   Jihomoravský kraj - Brno (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1989   Když Josef Tichý připravoval..., Josef Tichý, , , 1989, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1989   Josef Tichý: Fotografie
Funeral Card
published, title (subtitle)
1993   Josef Tichý (umělecký fotograf, A. FIAP, člen SČVU a SVU Brno)
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie