Ivan Žák

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Ivan Žák: Plastiky (Keltské oppidum Závist 1981)
1985   Ivan Žák
1985   Ivan Žák: Sochy
1992   Ivan Žák: Sochy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Výstava současného českého sochařství
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1979   Ivan Žák: Plastiky a reliefní obrazy
Funeral Card
published, title (subtitle)
1996   Ivan Žák (akademický sochář)
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí