Vilém Závada

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Javorový list (Výbor z veršů), Československý spisovatel, Praha
1968   Za zvířátky do pohádky (Nejkrásnější ruské pohádky vypráví Alexej Tolstoj.), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1974   V malém plášti slov, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Nepřetržitá báseň, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1983   Nové hvězdy nad Triglavem (Výbor ze současné slovinské poezie), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   Svoboda či kat?, Kvart, 4, 2, 1945, 147-148
1945   Balada o Zdravku proletáři (Z nové jugoslávské poesie), Kvart, 4, 3-4, 1945, 196-198
1945   Večer, Kvart, 4, 3-4, 1945, 199-199
1945   Tam najdem cestu, Kvart, 4, 3-4, 1945, 200-201
1946   Mlčení, Kvart, 5, 1, 1946/12/15, 56-57
1948   Rudá ruka vítězství (Stalinovi), Kvart, 4, 5, 1945, 267-269
1948   Sníh, Kvart, 4, 5, 1945, 282-
1948   Obrana přístavu, Kvart, 4, 5, 1945, 293-
1948   Apokalyptický prvek v moderní poesii, Kvart, 4, 5, 1945, 294-300
1948   Zpěv trpělivosti, Kvart, 4, 5, 1945, 300-301