Jaromír Šíp

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Jan Lukáš Kracker: Svatý Mikuláš, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Pieter Brueghel d. Ä. (Die Heuernte), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha