Jaromír Šíp

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1953   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat
1968   Vincenc Vingler: Plastiken und Zeichnungen
1977   Pocta Rubensovi (K 400. výročí narození)
1983   Eva Kyšková: Obrazy a restaurátorské práce
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Z drážďanské galerie
1962   Výstava přírůstků holandského malířství 17. století
1972   Zrod evropské krajinomalby (1570-1630)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Rembrandt, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Nový obraz Joose van Cleve, Umění, 1, 2-3, 1953/11/25, 134-140
1953   Obraz podle Callotova grafického listu, Umění, 1, 4, 1953/12/20, 319-322
1956   Rembrandtova výstava v Amsterodamu, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 2-3
1957   Poznámky ke grafickému dílu Josefa Karla Burda, Hollar, 29, 2, 1957, 57-66
1962   K výstavě přírůstků holandského malířství, Výtvarné umění, 12, 6, 1962/09/10, 268-276
1962   Realismus a umělecký vývoj, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 1-7
1962   Výstava přírůstků holandského malířství XVII. století v Národní galerii, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 5-
1963   Úvaha o žánrovém malířství (Podle Slovníku památkové péče), Výtvarné umění, 13, 3, 1963/05/28, 89-106
1963   Výstava přírůstků flámského malířství, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 9-9
1964   Úvaha o realismu v krajinářské tvorbě Nizozemí (1. část), Výtvarné umění, 14, 3, 1964/04/20, 1-11
1964   Úvaha o realismu v krajinářské tvorbě Nizozemí (2. část), Výtvarné umění, 14, 4, 1964/06/15, -
1964   Úvaha o realismu v krajinářské tvorbě Nizozemí (dokončení), Výtvarné umění, 14, 9-10, 1964/12/21, 421-433
1964   Česká barokní krajina, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, -
1965   Holandské krajinářství 17. století, Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 12-12
1969   Grafická produkce v období manýrismu, Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 86-96
1978   Výročí Petra Pavla Rubense (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, 59-61
1983   Rakouské barokní umění ve sbírkách Národní galérie v Praze (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 60-61
1983   Výběr z řezeb Jana Jiřího Bendla (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 58-59