Nina Dvořáková

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Surrealismus a fotografie
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1981   Brno v architektuře a výtvarném umění, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)