Nina Dvořáková

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1970   Grigorij Musatov, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 5-
1993   Horké srdce jedné moravské revue, Telegraf, , , 1993/07/03, -