František Nepil

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Obyčejné rozhovory II., Grafoprint-Neubert, Praha 5
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Brána, s.r.o., Praha
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Devaterník (Z dětské literatury), Plamen, 9, 11, 1967/11, 142-143
1984   František Nepil (10.2.1929), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 481-482
2012   Nepil František (10.2.1929 Hýskov - 8:í.1995 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 288-290
Funeral Card
published, title (subtitle)
1995   František Nepil (spisovatel, člen výboru PEN - klubu)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1994   Mikulášský literární festival