František Nepil

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Koniny...a taky blbiny, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1968/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)