Fedor Kriška

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1965   Juraj Lauko (Rok Slovákov na rovine v Maďarsku),
1966   Milan Laluha, grafická úprava katalogu
1967   Anton Čutek: Sochy, grafická úprava katalogu
1969   Andrej Rudavský,
1969   História slovenského národa v obrazoch Juraja Lauku,
1969   Naďa Rappensbergerová: Grafiky, kresby, ilustrácie,
1970   Karol Barón,
1970   Orest Dubay,
1970   Eckerdt: 1970,