Ludvík Hlaváček

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Architektonický ateliér Alena Šrámková
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Hodnocení výstav (Ludvík Hlaváček, Petr Nedoma, Martin Dostál, Radek Váňa, Marek Pokorný, Jana a Jiří Ševčíkovi), Detail, 1, 1, 1995/10, 20-
1996   Videozáznam, Detail, 1, 3, 1996/01, 16-16