Ludvík Hlaváček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Olga Karlíková
1989   Tomáš Císařovský: Obrazy z dědova deníku
1989   Antonín Střížek: Obrazy, kresby
1993   Michal Gabriel: Sochy
1993   Vladimír Kokolia: Práce
1994   František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands
1996   Alena Šrámková
1997   Antonín Střížek
1997   Ivana Šrámková: Sochy
1998   Michal Gabriel: Sochy, animace
1999   Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests
2000   Michal Sedlák: Nad/pod zemí
2012   František Skála
2017   Josef Žáček: Anticorps
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague)
1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts)
1996   Bienále mladého umění Zvon '96
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1997   Vybledlí / Faded
2000   II. Zlínský salon mladých
2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008   Image, communication, style, function, concept
2009   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009
2009   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets (Brno Art Open '09)
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2012   Univerzita Předlice
2014   Umělec, vila a bazén: Význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění / Nad čarou: Jednosměrná zpátky
2017   Sochy v ulicích: Dichtung und Wahrheit: Veřejná prostranství města Brna / Sculptures in the Streets: Dichtung aund Wahrheit: Public Spaces in the City of Brno
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Antonín Střížek, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2010   Výtvarné divadlo Kolotoč (K tématu vizuálního divadla v českých zemích), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2010   Kritika krásy (Kritéria hodnocení výtvarného umění a designu), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2011   Umění v občanské společnosti, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Někdo něco 1, ,
1985   Někdo něco 2, ,
1986   Někdo něco 5, ,
1986   Někdo něco 6, ,
1986   Někdo něco 3, ,
1988   Někdo něco 11, ,
1989   Někdo něco 12, ,
1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů)), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1999   Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2010   Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1976   Poznámka k charakteristice pohybu v Michelangelových sochách, Umění, 24, 1, 1976, 65-73
1983   Když jsem si, v čase, kdy..., , , , , -
1984   Loosovo řecké myšlení u Loose, v Řecku, Anglii a Liberci (Přednáška přednesená 23.8. 1983 v Liberci u příležitosti 50. výročí smrti Adolfa Loose), Možnost, 5, 26, 1984, -
1985   Vlasta Prachatická, Portréty (Výstava Galerie hl.m. Prahy v 2. p. Staroměstské radnice, 10.10-3.11.1985), Někdo něco 3, , , 1986, 12-13
1985   Problémy povrchu (k výstavě Vladimíra Preclíka), Někdo něco 1, , , 1985, 9-15
1985   Rodčenko, Stepanovová (Výstava NG Praha, jaro 1985), Někdo něco 2, , , 1985, 2-11
1986   Ivan Kafka Dokumentace 76-85 (Ústav makromolekulární chemie v Praze na Petřinách), Někdo něco 3, , , 1986, 2-7
1986   Dobrý den sestřičko... Ano, Jsem zdráv... Srdce? V pořádku. Alespoň zatím..., Někdo něco 4, , , 1986, 10-13
1986   Drahá Jano, drahý Jirko..., Někdo něco 4, , , 1986, 98-103
1986   Vážený pane Preclíku..., Někdo něco 4, , , 1986, 107-107
1986   Stratil - muž na rozcestí, Někdo něco 5, , , 1986, 27-30
1986   Výstava obrazů a plastik Františka Skály ml. (Ústav makromolekulární chemie Na Petřinách, 16.6.-27.6. 1986), Někdo něco 5, , , 1986, 43-47
1986   ...Ztráta paměti, vole, Někdo něco 5, , , 1986, 92-94
1986   K sochařskému dílu Olbrama Zoubka, Někdo něco 6, , , 1986, 13-21
1988   Róna ve frontě (květen 1988, obrazy z let 1980 - 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 4-6
1988   Barevná plastika (výstava sochařských děl ve Vojanových sadech, červenec - srpen 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 11-14
1988   Poznámka k Davidově "sociální vybledlosti" a ideovým sporům současného českého umění, Někdo něco 11, , , 1988, 45-59
1989   Výstava mladého užitého umění v Roztokách, Někdo něco 12, , , 1989, 37-38
1989   Tomáš Císařovský, Obrazy z dědova deníku (výstava v KS Blatiny 7.2. - 3.3. 1989), Někdo něco 12, , , 1989, 39-42
1989   Přírodní tvar v díle Františka Skály (Text k výstavě Františka Skály jn. v Pelhřimově, od 17.3. 1989), Někdo něco 12, , , 1989, 43-46
1990   O výstavách Kreslení, Česká alternativa a o úkolech výtvarné kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 13, 1990/06/25, 1-2
1990   Bienále Benátky 1990 (Zpráva o jednodenní návštěvě 44. benátského bienále 1990), Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 35-39
1991   Tři čeští postmoderní umělci, Výtvarné umění, , 1, 1991, 22-22
1991   Jiří David, Výtvarné umění, , 1, 1991, 23-26
1991   Antonín Střížek, Výtvarné umění, , 1, 1991, 27-30
1991   František Skála jr., Výtvarné umění, , 1, 1991, 31-36
1991   Vzpomínka na akční umění 70. let (Rozhovor Ludvíka Hlaváčka s Petrem Štemberou a Janem Mlčochem), Výtvarné umění, , 3, 1991, 60-68
1991   Vzpomínka na akční umění 70. let (Rozhovor s Janem Mlčochem), Výtvarné umění, , 3, 1991, 69-77
1991   Výstava Metropolis v Berlíně, Výtvarné umění, , 4, 1991, 9-13
1991   Ohlasy na naše umění v zahraničí, Výtvarné umění, , 4, 1991, 32-39
1991   Rozhovor s Jaroslavem Rónou (Rozmlouvají Ludvík Hlaváček a Karel Srp), Výtvarné umění, , 6, 1991, 38-47
1991   "Příběhy" a "fragmentace smyslu" v díle Jaroslava Róny, Výtvarné umění, , 6, 1991, 48-50
1992   Totalitní umění (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 3, 1992, 65-65
1992   O prostituci a personalitě či apersonalitě totality na okraj Derridova Baudelairovského semináře (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 3, 1992, 76-79
1992   Devátá v Kasselu, Výtvarné umění, , 5-6, 1992, 31-34
1993   Co znamená ´krajina´ v současném umění? / Landscape of the Nineties, Krajina / Landscape, , , 1993, 5-6
1993   Koncepce za inzerát (LN 3.7.1993), Lidové noviny, , , 1993/07/27, 0-0
1993   Filip Turek (Vernisáž), Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 59-62
1993   Otázky několika českým kunsthistorikům od malíře Antonína Střížka: Odpovídá Ludvík Hlaváček (Situace dnes), Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 87-88
1995   Umění, technika otevřená společnost / Arts, Technology and an Open Society (Komunikace jako transcendence / Communication as transencence), Orbis Fictus, , , 1995, 7-12
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152
1996   Konfrontace - spontální umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152
1996   Drahá Aleno, myslím, že je to dobrý nápad... / Dear Alena, I think it a very good idea..., Alena Šrámková, , , 1996, 30-31
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Public Art, Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, , , 1997, 7-10
1997   3x sedm, Revolver Revue, , 36, 1997/12, 249-263
1997   Manifesta, Detail, 2, 1-2, 1997/02, 2-4
1997   Nová jména (Jiří Příhoda a Robert Novák), Umění a řemesla, 38, 1, 1997, 49-52
1999   Příběh skutečnosti, Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests, , , 1999, 5-7
1999   A Story of Reality, Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests, , , 1999, 16-19
2001   Michal Gabriel, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, , , 2001, 54-59
2006   Slepí muži přeměřují slona (Praha, Galerie c2c, 17. 5. - 3. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 12, 2006/06/08, 5-5
2008   Koncept (Konceptuální umění po čtyřiceti letech), Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, , , 2008, 69-73
2009   Making Worlds - 53. benátské bienále, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 18, 2009/09/10, 1-2
2010   K práci Čestmíra Sušky - Labyrint na Chmelnici, Výtvarné divadlo Kolotoč, , , 2010, 72-75
2010   Je design uměním? (Design místo umění?), Kritika krásy, , , 2010, 13-21
2010   Obnovená tradice / A Renewed Tradition, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 26-30
2010   Lara Portela: Přijďte zítra a přiveďte s sebou kamarády, ať se s nimi můžu seznámit / Come Tomorrow and Bring Friends So I Can Meet Them, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 214-215
2011   Co nám odkázala postmoderna?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 2-
2011   František Skála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 16-16
2011   54. benátské bienále: Iluminace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 18, 2011/09/08, 1-2
2011   Umění v prostředí regionů a metropolí: Metropole - vesnice, Paralelní historie, , , 2011, 13-19
2011   Poznámky k Davidově Sociální vybledlosti a ideovým sporům současného českého umění, České umění 1980-2010, , , 2011, 152-161
2011   Obrazy z dědova deníku, České umění 1980-2010, , , 2011, 170-171
2011   Věřejné mínění, České umění 1980-2010, , , 2011, 550-554
2011   Učili jsme se za pochodu. Někdo Něco, časopis Výtvarné umění, Sorosovo centrum. Rozhovor s Ludvíkem Hlaváčkem, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 211-221
2011   We Learned as We Went. Někdo Něco (Someone Something), Výtvarné umění (Fine Art) Magazine, Soros Center. Interview with Ludvík Hlaváček, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 222-230
2012   Na podivném místě v podivný čas (Ostrovy odporu v Národní galerii), Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 70-71
2012   Tři pojetí krásy na výstavě finalistů Chalupeckého ceny 2011, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 2-
2012   There is Nothing There, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 8-
2013   Okupace Mánesa a hloupý stát, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 11, 2013/05/30, 1-
2013   Architektura a svět, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 25-30
2015   Silver Lining: Spolupráce a individualita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 21-22, 2015/11/05, 16-16
WWW
published, title (subtitle)
  happening (www.artlist.cz)
  hudební performance (www.artlist.cz)
  kresba (www.artlist.cz)
  public art (veřejné umění) (www.artlist.cz)
  Josef Steklý (www.artlist.cz)
  František Skála (www.artlist.cz)
  Michael Delia (artlist.cz)
  Michal Gabriel (artlist.cz)
  Lukáš Jasanský (artlist.cz)
  Pavel Nešleha (artlist.cz)
  Petr Nikl (artlist.cz)
  Martin Polák (artlist.cz)
  Michal Sedlák (artlist.cz)
  Antonín Střížek (artlist.cz)
  Jitka Svobodová (artlist.cz)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  Galerie Jelení (artlist.cz)
published, title (subtitle)
2016   Umění v otevřené společnosti (K otázce kulturní a umělecké filantropie)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.)
1997/12   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
Program
published, title (subtitle)
2001   Praha 2000 (Evropské město kultury)
Yearbook
published, title (subtitle)
nedatováno (c. 2006)   Artwall (Katalog výstav pražské galerie pod širým nebem za léta 2005 a 2006 / Catalogue of Exhibitions in Prague Open-air Gallery 2005-2006)
Text
published, title (subtitle)
2002   Politik-um / New Engagement
Press News
published, title (subtitle)
1999   Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests