Vladana Hajnová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1985 - 1991   Akademie výtvarných umění, Praha ,
1985 - 1991   Akademie výtvarných umění, Praha , Čepelák Ladislav
1985 - 1991   Akademie výtvarných umění, Praha , Chatrný Dalibor
1985 - 1991   Akademie výtvarných umění, Praha , Lindovský Jiří