Jan Žižka

* 19. 7. 1926,

 

sex: male

notes:
* Praha?