Luděk Rathouský

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2010   CO14 (Sborník 2003-2005), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha