Vít Havránek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976
2006   Ján Mančuška: Absent
2006   Jiří Kovanda (2005-1976 actions and installations)
2007   Ján Mančuška: Chybění
2011   Hi! Lo.
2015   Ján Mančuška: First Inventory / První inventura
2015   Pictorial Atlas of a Girl Who Cut a Library into Pieces / Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části (Institutional, Operational and Organisational Rules and Regulations 1961-1989 / Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961-1989)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   The Need to Document
2006   Autobiographies
2008   Laboratoř, katalog, 2002- / Laboratoř, catalogue, 2002- (Rozřezané plakáty, formát 418 x 582 mm / Cut-up posters, size 418 x 582 mm)
2019   Živo & mrtvo / Dead & Alive
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Kateřina Šedá *1977, JRP/Ringier, Curych (Zürich)
2011   Postkoloniální myšlení II, tranzit.cz, Praha
2013   Postkoloniální myšlení IV, tranzit.cz, Praha
2019   Dan Perjovschi: Textové kresby / Drawing Text, Národní technická knihovna, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Display book 01/03, Display - Prostor pro současné umění / Space for Contemporary Art, Praha
2009   Atlas transformace, tranzit.cz, Praha
2020   Pojď blíž (Antologie textů k bienále), tranzit.cz, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2010   Atlas of Transformation
Author's Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2005   Kateřina Šedá (Pravidla hry: Nic tam není)
Guide
published, title (subtitle)
2020   Průvodce / Guide (Bienále Ve věci umění / Matter of Art)