Vít Havránek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
2000   Vladimír Havlík: Retrovirus
2002   Otto Piene: The Zero Experience
2002   Federico Díaz: Mnemeg
2002   Ján Mančuška
2003   Július Koller: Univerzálne Futurologické Operácie
2005   Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976
2006   Ján Mančuška: Absent
2007   Ján Mančuška: Chybění
2008   Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna
2008   Federico Díaz – E Area: Resonance (Vizuální aktivismus, instalace, architektura)
2008   Federico Díaz – E Area: Resonance (Visual activism, installations, architecture)
2009   Federico Diaz: Adheze / Manuál pro přežití / Kapitola 1.1.
2015   Ján Mančuška: First Inventory / První inventura
2015   Ján Mančuška: Prvá retrospektiva / First Retrospective
2016   Denisa Lehocká: Luno 550
nedatováno   Tomáš Vaněk (Barvy Laky Participy Zamalovávání Vzorník použitých sprejů)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space (Experimenty v umění šedesátých let / Experimental art of the sixties)
2000   II. Zlínský salon mladých
2000   BJ
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2005   The Need to Document
2005   Prague Biennale 2: Expanded Painting / Acción Directa
2006   KONTAKT (Aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe / Works from the Collection of Erste Bank Group)
2007   Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2007 / Jindřich Chalupecký Award Final 2007
2008   Obrazy slov / Reflecting Words
2008   Projektil 2002/2008
2008   Laboratoř, katalog, 2002- / Laboratoř, catalogue, 2002- (Rozřezané plakáty, formát 418 x 582 mm / Cut-up posters, size 418 x 582 mm)
2008   Other Than Yourself (An Investigation between Inner and Outer Space)
2010   Promises of the Past: A Discontinuous History of Art in Former Eastern Europe
2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
2011   Projektil (2007/2011)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2015   Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálu v roce 2014 / High time for combining the disparate and layering materials in 2014 (UMPRUM 2014)
2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu / Cravos e veludo: Arte e revolução em Portugal e na Checoslováquia / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia (1968–1974–1989)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
2019   Živo & mrtvo / Dead & Alive
2021   Vyhořelé múzy, vyléčená monstra / Burnt-Out Muses, Healed Monsters (Diplomanti a diplomantky AVU 2021 / AVU Graduates 2021)
2021   ČS koncept 70. let
nedatováno (2002)   Galerie Jelení 2001 - Centrum pro současné umění - Praha / Jelení Gallery 2001 - Center for Contemporary Arts - Prague
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2009   National Technical Library, Národní technická knihovna, Praha
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Jiří Kovanda, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
2013   Postkoloniální myšlení IV, tranzit.cz, Praha
2013   Proto (Grafický design a současné umění ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2014   The Czech Files, JRP/Ringier, Curych (Zürich)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2019   Dan Perjovschi: Textové kresby / Drawing Text, Národní technická knihovna, Praha
2019   Národní technická knihovna, Národní technická knihovna, Praha
2019   A Guiding Dog for a Blind Dog, Centrum pro současné umění Futura, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2005   tranzit: With Three Years of Hindsight, tranzit.at, Vídeň (Wien)
2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010   Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
2018   Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe (A Critical Anthology), The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)
2020   Pojď blíž (Antologie textů k bienále), tranzit.cz, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Svět je lichý, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 8, 1995/04/13, 4-4
1997   Vědec a současný myslitel Ervin Laszlo..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 16-16
1997   Příhodových 3274,8 m3, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 23, 1997/11/06, 5-5
1997   Silver a stíny plamenů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 2, 1997/01/23, 12-12
1998   Lukáš Rittstein: Práce z posledních čtrnácti let, Detail, 3, 1, 1998/04, 14-
1998   Pan Kovanda má stále přesnou mušku, Detail, 3, 2, 1998/05, 14-
1998   Ironické fetiše pro novou generaci "lidí-tryskáčů" (Prototypy Waltera Pichlera 1966-69), Detail, 3, 7, 1998/10, 7-8
1998   Jak vlastně nepotřebuju fotit / říká fotografka Florence Paradeis (Paul Pouvreau odpovídá / já fotografie potřebuji, abych mohl přemýšlet), Detail, 3, 7, 1998/10, 12-13
1999   a.s.p.p., Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 19-22
1999   akce, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 23-23
1999   slovo - řád - náhoda, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 23-23
1999   pohyb, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 23-25
1999   v prostoru, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 25-25
1999   tvořit tvoření, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 64-77
1999   kinetická představení nicolase schöffera, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 64-64
1999   tři stupně kinetického díla, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 64-66
1999   1. stupeň, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 66-67
1999   2. stupeň, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 67-67
1999   3. stupeň, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 67-67
1999   exteriérové realizace milana dobeše, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 68-68
1999   opera aperta, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 68-70
1999   dvě katastrofy hrozí světu: pořádek a nepořádek, říkal veléry, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 70-71
1999   sociální aspekt schöfferova kinetismu, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 71-74
1999   užitý kinetismus, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 74-77
1999   pomíjivé a rozptýlené (kinetické umění v československu, 1957 - 1970), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 78-103
1999   zdeněk pešánek, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 78-82
1999   kolektiv dviženije, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 82-84
1999   milan dobeš, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 84-87
1999   frank joseph malina, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 87-91
1999   syntéza, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 91-93
1999   stanislav zippe, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 93-95
1999   vladislav čáp, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 95-97
1999   jiří novák, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 97-98
1999   Václav Jíra, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 99-99
1999   radek kratina, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 99-99
1999   jiří bielecki, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 99-101
1999   stano filko, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 162-177
1999   "myšlenak warholova, podle níž cokoliv může být umění...", Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 163-164
1999   jaké je v tomto kontextu místo stana filka?, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 164-164
1999   enviromenty, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 165-177
1999   v prostoru, , , , , 178-184
1999   bílý manifest lucia fontany, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 184-184
1999   magazín ZERO 1-3 /1958-1961, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 187-187
1999   václav cigler - výstava ve špálově galerii v praze, , , , , 188-188
1999   audiovizuální projekty josefa svoboda, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 188-188
1999   laterna magika, polyekrán, EXPO 58 brusel, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 189-189
1999   polyvize, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 189-191
1999   prostorová demonstrace se zrcadlovými koulemi z roku 1968 (1. zrcadlo), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 191-191
1999   prostorová demonstrace se zrcadlovými koulemi z roku 1968 (2. koule), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 192-192
1999   stanislav kolíbal, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 192-192
1999   socha pro vítr, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 192-193
1999   na tomto místě, 1968, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 193-193
1999   trojí podoba, 1973, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 193-193
1999   kdo jsme? odkud kráčíme? kam jdeme? (jednodenní výstava stopy evy kmentové v galerii václava špály, 1970), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, -
1999   alex mlynárčík, miloš urbásek - pokušení, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 194-195
1999   "konstruktér prostoru" (výstava jana kubíčka ve špálově galerii 1969 - 1970), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 195-196
1999   Vydráždění emocí, Umělec / Artist, 3, 1, 1999, 23-23
2000   Pojem prostoru v české kritice umění šedesátých let, České umění 1939-1999, , , 2000, 54-59
2000   Pojem prostoru v české kritice umění šedesátých let, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 60-61
2001   Kutilství na vzestupu (Ján Mančuška, Nerada chodím na záchod někde jinde než tady, Dům umění, České Budějovice, 18 January - 18 February 2001), Umělec, 4, 1, 2001, 91-
2002   Nápad, úkrok, úvaha, kritika, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 64-67
2002   Diskuse V, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 76-82
2002   Tomáš Vaněk (Galerie Labyrint 43), Labyrint revue, , 11- 12, 2002, 87-95
2005   Slovenský U.F.O.-naut, Revue art, , 4, 2005/4, 62-67
2005   Rozhovor III. Obyčejnost je neviditelná, Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976, , , 2005, 115-121
2005   Galerie Labyrint 50 (Jesper Alvaer), Labyrint revue, , 17 - 18, 2005, 98-108
2006   Diskuse V, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 88-93
2006   Ján Mančuška (Chtěl jsem se soustředit na možnosti vyprávění), Flash Art, 1, 1, 2006, 40-43
2008   Laterna Magika a polyekran na Expo 58 a jejich místo v dějinách mediální interaktivity, Bruselský sen, , , 2008, 156-163
2009   Formáty transformace (Anketa české umění 1989 - 2009), Art + Antiques, , 11, 2009/11, 10-21
2009   Monument transformace, Flash Art, 3, 13, 2009, 36-38
2009   Vorwort / Předmluva, Transit 68/89, , , 2009, 0-0
2010   Léta šedesátá (Mnohostranná modulární metoda Huga Demartiniho), Demartini, , , 2010, 67-97
2010   Ústava pro dočasnou výstavu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 8, 2010, 86-103
2010   BJ: Josef Bolf, Ján Mančuška, Jan Šerých, Tomáš Vaněk, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 62-63
2010   Josef Bolf, Jiří Černický, Lukáš Jasanský, Martin Polák, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Ján Mančuška, Roman Ondák, Tomáš Vaněk, Maxim Velčovský: Slepená intimita / Pasted Intimacy, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 88-91
2010   Isabela Grosseová: Obytné obrazy / Habitable pictures, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 104-105
2010   Ján Mančuška (Svoboda existuje pouze v okamžiku svého zrodu), Flash Art, 5, 15, 2010, 32-35
2011   Manifesta 8 (Constitution for Temporary Display / Ideální výstava jako multiautoritní prostor), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 2, 2011/01/27, 8-9
2011   Revoluce v asynchronním prostoru, České umění 1980-2010, , , 2011, 354-359
2011   BJ (Bezhlavý jezdec), České umění 1980-2010, , , 2011, 388-391
2011   Věty o produkci paměti. Text inspirovaný Vangelisem Vlahosem, České umění 1980-2010, , , 2011, 678-682
2011   Pas - produkce aktivit současnosti, České umění 1980-2010, , , 2011, 732-733
2011   Chybění, České umění 1980-2010, , , 2011, 770-771
2011   Rozhovor se zakladateli galerie Display Zbyňkem Baladránem, Ondřejem Chrobákem a Tomášem Svobodou a spoluzakladatelem iniciativy pro současné umění tranzit Vítem Havránkem, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 383-396
2011   Interview with Display Gallery Founders Zbyněk Baladrán, Ondřej Chrobák and Tomáš Svoboda and the Co-founder of the Tranzit Initiative for Contemporary Art, Vít Havránek, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 397-408
2011   Ján Mančuška (Po paměti - nekrolog Jána Mančušky a mě samotného), Flash Art, 6, 21, 2011, 8-
2013   Vědomí marginality, Pořád něco, , , 2013, 128-137
2013   Boris Ondreička (Exist something what if), Flash Art, 2, 2, 2013, 10-13
2013   Pravidla hry, Proto, , , 2013, 157-161
2015   Radek Brousil (Zvuková fotografie), Fotograf, 14, 25, 2015, 88-93
2019   Krize jazyka, mezi avantgardou a neoavantgardou, , , , , 104-121
2019   Crisis of language, between avantgarde and neo-avantgarde, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, , , 2019, 222-225
2019   Nájemní domy od Jaroslava Grubera, 220 míst AVU, , , 2019, 78-
2019   Světelná fontána Zdeňka Pešánka, 220 míst AVU, , , 2019, 132-133
2019   Landartové akce Ivana Kafky, 220 míst AVU, , , 2019, 136-
2019   Instalace Jána Mančušky, 220 míst AVU, , , 2019, 144-145
2021   Pojď blíž, Bienále (Zkušenost a emoce), Qartal, 1, 1, 2021, 30-34
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Sýkora 1998 / 2003
published, title (subtitle)
  Ateliér Jiřího Kovandy
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2015   Ján Mančuška: První retrospektiva / First Retrospective
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Andreas Serrano: Podoby zla / Placing Time and Evil
Periodical
published, title (subtitle)
2005   Labyrint revue (Nebezpečné vztahy)
2010   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (8)
Guide
published, title (subtitle)
2020   Průvodce / Guide (Bienále Ve věci umění / Matter of Art)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)